Γραμμικό Σχέδιο

Η διδασκαλία του γραμμικού σχεδίου είναι απαραίτητη για την εισαγωγή των υποψήφιων στις Σχολές που απαιτείται σχέδιο:

  • Αρχιτεκτονική
  • Διακόσμηση
  • Γραφιστική
  • Συντήρηση Έργων τέχνης κ.λ.π.

Η εξέταση του γραμμικού σχεδίου στις πανελλήνιες είναι 6 ώρες.

Το μάθημα γίνεται σε ατομικό  σχεδιαστήριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σε δίωρα μαθήματα με την καθοδήγηση ειδικού καθηγητή. Πέρα αυτών των ωρών ο μαθητής μπορεί να έρθει και άλλες έξτρα ώρες, όπου δουλεύει τα θέματά του και διευκολύνεται από την καθηγήτριά του στις τυχόν απορίες του. Συμμετέχει επίσης σε εξάωρα διαγωνίσματα 1-2 φορές το μήνα τα οποία γίνονται συνήθως Κυριακή. Παρέχονται επίσης, στο μαθητή σημειώσεις που στοχεύουν στο να γίνονται ακόμη πιο κατανοητά τα θέματα των εξετάσεων.

Η μεθοδολογία εκμάθησης του γραμμικού σχεδίου περιλαμβάνει στην αρχή, απλές ασκήσεις με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων και με τις εφαρμογές της παραστατικής γεωμετρίας. Στη συνέχεια ακολουθεί ο τρόπος χειρισμού των οργάνων και η εκμάθηση των κλιμάκων σχεδίασης. Μεγάλο ρόλο παίζει η τοποθέτηση των ζητουμένων στο χαρτί σχεδίασης 0,50 x 0,70 και η γραμμογραφία (πάχος γραμμών), καθώς και η απόδοση των ζητουμένων (κατόψεις- όψεις- τομές-ανόψεις κλπ).

Ο κάθε μαθητής ανάλογα με το πώς χειρίζεται τα γεωμετρικά όργανα και το πώς αντιλαμβάνεται το θέμα που έχει να μεταφέρει σε ζητούμενη κλίμακα μπορεί να συντονίσει στον απαιτούμενο χρόνο του την τελειοποίηση ενός σχεδίου και να αποκτήσει κάποια άνεση στο γενικό σχεδιασμό. Τα τμήματα είναι ολιγομελή για την καλύτερη παρακολούθηση των μαθητών μας.


Έργα των μαθητών του εργαστηρίου