Γραφή- Καλλιγραφία

 

Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν κατά πολύ, το γραφικό τους χαρακτήρα και παράλληλα να μάθουν το σωστό χειρισμό των διαφόρων μέσων γραφής.

Τα διδασκόμενα μαθήματα θα είναι:

Καλλιγραφία- μορφές γραμμάτων (κεφαλαία- πεζά)

Αρχαϊκή Γραφή

Βυζαντινή Γραφή

Σύγχρονη Γραφή

Ιστορία της Γραφής