Έργο 32

Έργο 32
  • Τίτλος: Έργο 32
  • Καλλιτέχνης: Μαρία Χαρδάκη
  • Υλικά: μολύβι

Άλλα έργα